Serveis

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, posem a la vostra disposició un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, des de les 8 h fins a les 9 h, i després de les classes de 17 h fins a les 18 h de dilluns a divendres.

La nostra escola entén les activitats extraescolars com una eina que complementa la formació i desenvolupament integral de l’infant.

L’espai del menjador és un servei que l’escola ofereix a totes les famílies que necessiten que els seus fills i filles siguin atesos durant el temps del migdia, entenent aquest servei, a banda d’un espai per poder dinar, com una oportunitat diària per oferir una educació vivencial en la línia del projecte educatiu del centre i un espai més on treballar l’educació integral del nostre alumnat, a nivell cultural, social, lúdic i d’hàbits.

Des de l’escola gestionem i coordinem el servei de menjador a nivell d’inscripcions, baixes, modificacions, monitoratge, activitats i funcionament global i deleguem a l’empresa Serunion la gestió i l’elaboració del menjar.

Aquesta empresa s’encarrega de confeccionar els menús mensuals, de realitzar els controls d’higiene i qualitat, així com de gestionar tot el personal de cuina.

Disposem d’una cuina totalment equipada i autosuficient per elaborar els àpats dels infants, seguint els menús proposats per la nutricionista  de l’empresa Serunion,  i consensuats amb la responsable de menjador i la cuinera de l’escola.

A l’escola entenem i vivim l’estona del migdia amb el mateix tarannà i pautes educatives que durant la resta de la jornada escolar. Per aquest motiu que en l’Espai Migdia donem  una continuïtat al nostre Projecte Educatiu de Centre.

L’escola compta amb un Departament Psicopedagògic format per dues psicopedagogues, 1 pedagoga i una mestra d’educació especial amb l’objectiu de complementar el procés de desenvolupament integral dels alumnes. El seu principal àmbit d’actuació és la detecció i el seguiment de les necessitats  personals i acadèmiques de l’alumnat i les seves famílies.

L’alumnat de totes les etapes educatives realitza l’activitat de natació, dins l’horari escolar a la piscina coberta de la ciutat de Tàrrega.

Utilitzem la plataforma digital Educamos com a eina de comunicació amb les famílies, per tal d’incrementar i facilitar l’intercanvi d’informació entre escola / família.