Escola Pia Tàrrega: Una proposta Educativa

Notícies

Una proposta Educativa

Un projecte d’escola respectuós amb les persones, que recull la participació i les millors iniciatives de tots els qui hi participen, en el marc d’una proposta oberta, atractiva i dinamitzadora de la persona. PARTICIPATIVA - OBERTA

Una acció educativa que dóna protagonisme a l’alumne/a i que fa de la relació mestre-alumne/a l’element central. ACOLLIDORA

Una formació acadèmica consistent, realista, actualitzada, innovadora i atenta a les necessitats específiques i a la situació de l’alumne/a. INNOVADORA

Una escola arrelada al seu entorn i al país, compromesa amb el canvi social. ARRELADA - TRANSFORMADORA

Una proposta que fomenta:

APRENDRE A APRENDRE
: L’escola ha de transmetre una cultura i uns instruments
que permetin a l’alumnat continuar aprenent més enllà del marc estrictament escolar
i que l’ajudin, sobretot, a pensar.

APRENDRE A SER I A CONVIURE
: L’escola ha d’ajudar l’alumne/a a créixer com a
persones crítiques i solidàries.

L'Escola Pia vol que tots els seus alumnes:

Desenvolupin la seva personalitat i, conseqüentment siguin:
Reflexius, Responsables, Crítics i Autònoms.

Treballin per millorar la societat i, conseqüentment siguin:
Respectuosos, Ètics i Compromesos

Construeixin el món i, conseqüentment:
Comprenguin, S'autoconeguin, Resolguin, Recerquin, Cooperin, Memoritzin, Comuniquin, Transfereixin i S'autoregulin.

Treballem per aconseguir persones lliures i autònomes perquè, d’una manera crítica, puguin viure en comunitat i intervenir, de manera compromesa, en la construcció del món.