Escola Pia Tàrrega: Un Projecte Compartit

Notícies
Per consultar el llistat provisional amb el barem cliqueu aquí

Un Projecte Compartit

Després de la família, és l’escola qui continua amb la tasca educativa. Vetllem perquè la relació i la comunicació entre família i escola sigui fluïda per aconseguir una educació coherent, que permeti al nen/a gaudir de la seguretat i estabilitat afectiva que li cal per a un creixement sa.

COMUNICACIONS DES DE L’ESCOLA

• Reunions d’inici de curs
• Entrevistes amb el tutor/a
• Full mensual “La placeta”
• Revista “Timó”, dos números cada curs.
• Web: tarrega.escolapia.cat
• Xarxes socials: Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Instagram, Google+

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes col·labora i participa activament amb l’escola. Organitza activitats lúdiques i culturals per potenciar la coneixença i la bona relació entre les famílies.

COMUNICACIONS DES DE L'AMPA
• Espai de l'AMPA al costat de l'entrada d'Infantil
• Xarxes socials: Facebook