Escola Pia Tàrrega: Un Projecte Compartit

Notícies

Un Projecte Compartit

Després de la família, és l’escola qui continua amb la tasca educativa. Vetllem perquè la relació i la comunicació entre família i escola sigui fluïda per aconseguir una educació coherent, que permeti al nen/a gaudir de la seguretat i estabilitat afectiva que li cal per a un creixement sa.

COMUNICACIONS DES DE L’ESCOLA

• Reunions d’inici de curs
• Entrevistes amb el tutor/a
• Full mensual “La placeta”
• Revista “Timó”, dos números cada curs.
• Web: tarrega.escolapia.cat
• Xarxes socials: Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Instagram, Google+

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes col·labora i participa activament amb l’escola. Organitza activitats lúdiques i culturals per potenciar la coneixença i la bona relació entre les famílies.

COMUNICACIONS DES DE L'AMPA
• Espai de l'AMPA al costat de l'entrada d'Infantil
• Xarxes socials: Facebook