Escola Pia Tàrrega: Taller interaula

Notícies

Taller interaula


TALLERS INTERAULA


Fem grups flexibles de nens/es de diferents edats de P-3, P-4 i P-5 amb un màxim de12 per grup.
Treballem temes de diferents àmbits durant 2 sessions de 90 minuts i de manera rotatòria.

El que pretenem amb aquests tallers és que els nens/es puguin observar, conèixer, manipular, experimentar amb diferents materials i enriquir-se de la interrelació amb els altres, sempre tenint en compte el ritme maduratiu de cadascú.