Escola Pia Tàrrega: TAC

Notícies

TACTAC

Fem agrupament flexible cada setmana la meitat de la classe va a l’aula d’informàtica per familiaritzar-se amb l’ordinador i realitzar diferents activitats segons el nivell.