Escola Pia Tàrrega: Capses de colors (Racons)

Notícies

Capses de colors (Racons)

CAPSES DE COLORS (RACONS)


Treballem unes àrees determinades a partir de jocs i els diferenciem pels quatre colors bàsics:

MATEMÀTIC – color vermell
VERBAL – color blau
SENSORIAL – color groc
CREATIU – color verd

Els jocs són confeccionats i seleccionats per la mestra i mitjançant una roda es fa una rotació.
Cada nen fa el treball individualment i al llarg del curs passa pels diferents colors. Quan es realitza aquesta dinàmica hi ha dues persones a l'aula que ajuden, revisen i avaluen a l'infant segons el seu ritme maduratiu.
El treball amb les Capses de Colors es realitza una vegada a la setmana i la seva durada és de 60 minuts aproximadament.