Escola Pia Tàrrega: Projectes

Notícies

ProjectesPROJECTES

Treballem temes determinats a partir dels interessos dels nens/es. Fem una pluja d'idees, seguidament escollim un tema mitjançant una votació i després desenvolupem el projecte tot seguint un guió. Dins d'aquest treball per projectes es treballen les diferents àrees, en especial la de descoberta de l'entorn.

Aquesta metodologia és molt engrescadora i afavoreix molt la interacció entre família i escola. Els infants estan molt motivats. Amb l’ajuda i col·laboració dels pares busquen diferents materials i informació relacionada amb el projecte que s’està treballant i ho porten a l’escola. D’aquesta manera se senten protagonistes ja que fan de mestres i alumnes d’un mateix tema.