Escola Pia Tàrrega: Taller de Càlcul Mental i Numeració - Educació Primària

Notícies

Taller de Càlcul Mental i Numeració - Educació Primària

Treballem sèries graduades de càlcul emmarcades dins d’un mètode anomenat QUINZET.

Es treballa el càlcul global a partir de sèries de problemes de càlcul que l’educador proposa a la classe i d’unes proves diagnòstiques que ens permeten avaluar el procés d’aprenentatge i maduració dels alumnes.