Escola Pia Tàrrega: TAC (Tecnologies per l'Aprenentatge i el Coneixement) - Educació Primària

Notícies

TAC (Tecnologies per l'Aprenentatge i el Coneixement) - Educació Primària

Al llarg de l'etapa aprenem progressivament a:

 • Conèixer i utilitzar la web-buscador de Google, aprendre a buscar informació i imatges.
 • Utilitzar el programa: Google earth per observar la terra i  buscar llocs d’interès.
 • Editar imatges mitjançant filtres
 • Aprendre a buscar correctament informació i imatges d’un tema concret.
 • Treballar diferents matèries d'aula mitjançant eines digitals
 • Afegir la informació en un document i iniciar-se en la creació de títols amb el processador de texts Writer
 • Crear presentacions amb Impress
 • Introducció de texts i guardar documents
 • Saber buscar en diccionaris en línia i utilitzar-los
 • Iniciació a la programació amb CODE
 • Introducció a la Mecanografia
 • Edició d'imatges
 • Programació amb Scratch
 • Consolidació de Mecanografia
 • Combinació de Writer i Impress
 • Eines de la plataforma de Google Apps
 • Presentacions amb Prezi
 • Comentaris llibres “Exploradors”
 • Consolidació de Mecanografia
 • Combinació de Writer, Impress i Calc.
 • Creació de Blocs
 • Edició de Video