Escola Pia Tàrrega: Projecte Lector - Taller d'activació a la lectura - Educació Primària

Notícies

Projecte Lector - Taller d'activació a la lectura - Educació Primària

A l’escola s'emfatitza la importància de la comprensió lectora, la capacitat d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Així doncs, es duen a terme tallers de lectura mitjançant els quals es potencia la comprensió i mecànica lectora així com el gust i l'hàbit lector. Es realitzen treballs específics per a desenvolupar l'expressió oral i es treballa l’apadrinament lector.

Objectius:

 • Desvetllar el plaer de la lectura dels alumnes, professors i pares.
 • Facilitar l’accés a una gran varietat de llibres de lectura de qualitat
 • Llegir com a font de plaer.
 • Comprendre el què s’està llegint o escoltant.
 • Crear un ambient adequat per a la lectura.
 • Gaudir manipulant llibres.
 • Adquirir l’hàbit de llegir.
 • Promoure activitats d’animació lectora.
 • Conèixer diversos tipus de texts escrits.
 • Escoltar lectures de diversa tipologia.
 • Explicar o representar contes, petites històries,…

L’escola té iniciats diferents projectes dins d’aquest àmbit: Llegim +10, exploradors de llibres, maletes viatgeres, biblioteca d’aula, diari lector.