Escola Pia Tàrrega: Projecte d'Innovació en Llengües Estrangeres - Educació Primària

Notícies

Projecte d'Innovació en Llengües Estrangeres - Educació Primària

Objectiu:   

  • Millorar la competència comunicativa en llengua anglesa de l’alumnat al llarg de  l’educació primària.

Desenvolupament:   

  • Desdoblament de l’àrea d’anglès al CI, CM i CS.
  • Increment d’hores de llengua anglesa  al cicle superior de primària.
  • Àrea d’E. Visual i Plàstica en anglès.
  • Dotació de llibres de lectura (anglès) a les aules i a la biblioteca.
  • Presència a l’aula d’una auxiliar de conversa per augmentar la incidència en la llengua oral des d’un punt de vista comunicatiu.