Escola Pia Tàrrega: Projecte d'Activació de la Intel·ligència - Educació Primària

Notícies

Projecte d'Activació de la Intel·ligència - Educació Primària

Aquest projecte es treballa a tots els cursos de l’etapa i s’emmarca dins d’una cultura d’eines per a ensenyar a pensar.

En aquest projecte hi convergeixen dues dimensions:

  • La primera és el treball d’habilitats cognitives bàsiques que són essencials per a la competència intel·lectual.
  • La segona és el treball de la intel·ligència emocional.