Escola Pia Tàrrega: Hort Escolar - Educació Primària

Notícies

Hort Escolar - Educació Primària

El curs 2013-2014 vam establir contacte amb la cooperativa Tarpuna (entitat que promou projectes amb finalitats socials i ambientals). En el cas de la nostra escola, volem incidir especialment en  l'aprenentatge d'hàbits que fomentin l'estalvi energètic, de manera que tant a casa com a l'escola, posem el nostre granet de sorra en la reducció del consum d'energia, ja que és un element clau per a la millora del medi ambient a nivell global.

El nom de “Tarpuna” significa “sembrar” en llengua quítxua, perquè el seu objectiu és fer néixer iniciatives que tinguin vida pròpia i que transformin la realitat.

D’altra banda tenim el nostre propi hort! Un hort és un espai natural de trobada, treball, experimentació i creació. La participació dels més petits en el seu conreu resulta del tot didàctica i permet introduir temes a cavall de diversos àmbits, com el de l’educació ambiental, l’educació del consumidor, l’educació per a la salut i la formació en ciències naturals.

Objectius Generals

  1. Participar en activitats de grup adoptant un comportament constructiu, responsable i solidari, valorant les aportacions pròpies i les dels altres.
  2. Comprendre i valorar les repercussions de determinades accions, pròpies i dels altres, sobre l’entorn natural i social, com també mantenir un comportament adequat en la vida quotidiana i emetre judicis de valor i respecte per la conservació del medi ambient.
  3. Valorar la importància del coneixement del medi social i natural. Adquirir les tècniques bàsiques d’investigació i estudi per dur a terme de manera autònoma nous aprenentatges.
Totes les activitats tenen com a objectiu comú, a més a més dels relacionats amb l'àrea de coneixement del medi, desenvolupar el vocabulari i l'expressió oral i escrita en llengua catalana.

Metodologia

Partirem de l’observació directa i de la pràctica de l’alumnat mitjançant les feines quotidianes a l’hort escolar.
A partir de l’observació i la pràctica es faran les posades en comú i s’elaboraran las activitats escrites.