Escola Pia Tàrrega: Dimensió Interior - Educació Primària

Notícies

Dimensió Interior - Educació Primària

Quan parlem d’EDUCAR EN LA CALMA ens referim al nostre Projecte de dimensió interior, emocional i social, que pretén introduir estratègies d’interiorització i fer un treball que permeti millorar la de gestió de les pròpies emocions.


Dins d’aquest projecte, a Primària, tenim una programació d’activitats per aprendre a expressar i gestionar les emocions amb l’ajuda de dinàmiques que afavoreixen la descoberta de la dimensió interior i la descoberta de les pròpies emocions.

Objectius

  • Conèixer, identificar fins a 8 emocions
  • Ampliar el vocabulari de les emocions
  • Introduir l’autonomia emocional
  • Aprendre a reconèixer les emocions dels altres

Dinàmiques

  • “Bon dia”
  • Entrant de pati: “Tornem a la calma”
  • “El semàfor”, per ajudar a resoldre conflictes
  • Activitats més específiques: 
    • Visualitzacions,  tècniques de relaxació,...