Escola Pia Tàrrega: Preinscripcions 2018-2019

Notícies

Preinscripcions 2018-2019

Contacta amb nosaltres

tarrega@escolapia.cat https://docs.google.com/forms/d/1mf8QYsobUeD9zRZjaiBVMX6lXSsuo37j1oGERrXicrI/viewform?usp=send_form

Educació Infantil (P3, P4 i P5), Primària i Secundària Obligatòria
A continuació us passem els enllaços del Departament d'Educació de la Generalitat en relació a les Preinscripcions pel proper curs:

Dates de la preinscripció del curs 2018-2019

La resolució per a la preinscripció del curs 2018-2019 es troba en tràmit de publicació al DOGC.
Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:
- Del 13 al 24 d'abril per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Informació general


Es poden matricular al primer curs de segon cicle d'educació infantil (P3) els infants que compleixen 3 anys el 2018 (i els més grans que han fet una retenció a la llar d'infants o que tenen un informe d'avaluació psicopedagògica de l'equip d'assessorament psicopedagògic que ho aconsella).

S'han de matricular al primer curs de l'educació primària (1r de Primària) els nens que compleixen 6 anys el 2018 (i els d'edat diferent que procedeixen del darrer curs d'educació infantil).

S'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria (1r d'ESO) els nens que compleixen 12 anys el 2018 (i els d'edat diferent a qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa).

Per fer la preinscripció i la matrícula cal:
  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i reunir la documentació que els acredita, si és el cas
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
  • consultar el centre assignat i
  • fer la matrícula.
A més dels centres, poden informar sobre el procés de la preinscripció i la matrícula: