Escola Pia Tàrrega: Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 5 anys - P5

Notícies

Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 5 anys - P5


Desenvolupament motor
•    Tenen més control i domini sobre els seus moviments.
•    Els agraden les curses, els balls i els salts.
•    Segueixen el ritme de la música amb bastant de correcció.
•    Tenen un sentit de l’equilibri bastant desenvolupat, s’aguanten damunt d’un peu, salten i es poden mantenir uns segons de puntetes.
•    Fan servir el raspall de dents i la pinta amb autonomia.
•    Poden utilitzar correctament els botons i les cremalleres.
•    Fan servir eines i estris escolars amb més precisió i seguretat.

Conducta adaptativa
•    Van al lavabo i fan activitats d’higiene personal autònomament.
•    Són capaços de seguir instruccions de dos o tres passos senzills.
•    Ordenen i classifiquen els seus objectes personals.
•    Toleren millor les activitats tranquil·les i sedentàries.
•    Els agrada acabar les activitats que comencen.
•    Tenen més desenvolupada l’apreciació del temps.
•    Poden repetir amb precisió una llarga successió de fets.
•    Poden aturar una activitat que els interessa i reprendre-la més tard.

Llenguatge
•    Tenen un llenguatge bastant complet pel que fa a forma i estructura.
•    Augmenten el vocabulari fins a gairebé 3.000 paraules.
•    Els agrada exercitar les habilitats de llenguatge.
•    Fan preguntes ajustades a les seves necessitats reals.
•    Acompanyen les activitats i els jocs amb comentaris, diàlegs i explicacions.
•    S’interessen pels significats de les paraules.
•    Segueixen amb atenció l’argument dels contes i els relats que els expliquen.

Conducta personal i social
•    Són capaços de tenir en consideració els sentiments i els desigs dels altres.
•    Són capaços d’ajudar a fer les feines domèstiques.
•    Poden desenvolupar conductes competitives. No els agrada la crítica i es poden enutjar davant dels fracassos.
•    Els agrada jugar amb companys de la seva edat i hi desenvolupen relacions d’amistat i col·laboració.
•    Mostren actituds de protecció envers els més petits.
•    Comencen a desenvolupar esquemes morals basant-se en les opinions dels adults i
familiars que els envolten.