Escola Pia Tàrrega: Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 4 anys - P4

Notícies

Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 4 anys - P4

Desenvolupament motor
•    Comencen a mostrar coordinació en el moviment del cos.
•    Es poden vestir i despullar sense ajuda.
•    Recullen una pilota en moviment i la poden tirar amb el braç.
•    Comencen a desenvolupar el sentit de l’equilibri. Poden caminar a peu coix, mantenir-se en equilibri sobre un peu, etc.
•    Comencen a adquirir habilitat en els moviments fins dels dits. Utilitzen objectes petits, comencen a cordar-se la roba, dibuixen amb més precisió…

Conducta adaptativa
•    Els agrada enumerar i classificar objectes i elements del seu entorn.
•    Encara els costa diferenciar entre el passat i el futur.
•    Confonen els pensaments amb l’exterior. Barregen realitat i fantasia.
•    Tenen imaginacions i somieigs d’una gran vivesa, poden tenir amics imaginaris.
•    Els costa mantenir l’atenció i canvien contínuament d’activitat.
•    Tenen dificultat per acabar les tasques que comencen.

Llenguatge
•    Són capaços de combinar oracions de dues o tres frases.
•    Els agraden les endevinalles, els acudits i els jocs de paraules.
•    Els agrada la conversa amb els adults. Pregunten i responen amb més propietat per les coses de l’entorn.
•    Es poden fer entendre davant dels desconeguts.
•    Són capaços d’atendre i comprendre l’argument de contes senzills.
•    Tenen dificultat per utilitzar correctament els temps verbals.

Conducta personal i social
•    Comencen a mostrar-se independents però encara poden presentar inseguretats davant de les situacions i les persones desconegudes.
•    Comencen a desenvolupar relacions socials amb els companys i els adults que els envolten.
•    Participen en jocs amb altres nens de la seva edat i els agrada la seva companyia.
•    Els agrada manar i presumir per manifestar la seva autonomia.
•    Necessiten sentir-se importants per a les persones del seu entorn.
•    Els agrada que els elogiïn pels seus èxits, però són capaços de reconèixer els errors.