Escola Pia Tàrrega: Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 3 anys - P3

Notícies

Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 3 anys - P3


Desenvolupament motor
•    No poden estar gaire temps quiets i fent la mateixa activitat.
•    Pugen les escales alternant els dos peus.
•    Són capaços de “pedalar” en un tricicle.
•    Quan corren augmenten i disminueixen la velocitat.
•    Es poden rentar les mans i eixugar-se-les.
•    Poden utilitzar llibres i passar les pàgines amb facilitat.
•    Comencen a fer traços més controlats.

Conducta adaptativa
•    Són capaços d’evitar alguns perills, com ara les coses calentes.
•    Poden seguir instruccions simples.
•    Els costa mantenir l’atenció en dues coses alhora.
•    Prefereixen les activitats de moviment.
•    Els agrada tocar, provar, ensumar i experimentar pel seu compte.
•    Discriminen gran i petit. Poden identificar dues parts d’una figura i unir-les.

Llenguatge
•    Comencen a formar frases de 3 a 5 paraules.
•    Poden plantejar i respondre preguntes com ara: qui…?, com…?, on…?
•    Tenen un vocabulari de 1.000 paraules aproximadament.
•    Poden comunicar idees i necessitats, però encara no són capaços d’establir autèntics diàlegs.
•    Estableixen monòlegs i parlen amb si mateixos.

Conducta personal i social
•    Fan petits encàrrecs.
•    Els agrada imitar els adults que els envolten.
•    Comencen a jugar amb altres nens de la seva edat i hi estableixen relacions de cooperació, però encara predominen els jocs en solitari.
•    Els costa distingir entre experiències reals i imaginàries.
•    Saben el seu nom i el cognom, i s’identifiquen com una persona davant dels altres.
•    Tenen reaccions emocionals extremes però de poca durada.
•    Els costa expressar els sentiments amb paraules.
•    Poden aparèixer temors i pors nocturnes.

Actuacions que aconsellem a casa
•    Parlar molt amb els nens i nenes per ajudar-los a entendre el món que els envolta i potenciar el llenguatge.
•    No tenir por de dir “no” quan calgui.
•    Valorar la feina ben feta. Donar ànims quan es cansen.
•    Bona relació pares-escola. Comunicació sempre que calgui. 
•    Dosificar la televisió o veure-la junts (crítics).