Escola Pia Tàrrega: Projecte Lector a Infantil

Notícies

Projecte Lector a Infantil

Objectius
 • Desvetllar el plaer de la lectura dels alumnes i pares.
 • Facilitar l’accés a una gran varietat de llibres de lectura de qualitat: MALETA VIATGERA
 • Llegir com a font de plaer.
 • Comprendre el què s’està llegint o escoltant.
 • Crear un ambient adequat per a la lectura.
 • Gaudir manipulant llibres.
 • Adquirir l’hàbit de llegir.
 • Promoure activitats d’animació lectora.
 • Conèixer diversos tipus de texts escrits.
 • Escoltar lectures de diversa tipologia.
 • Explicar o representar contes, petites històries,…