Escola Pia Tàrrega: Hort Escolar a Infantil

Notícies

Hort Escolar a Infantil

Un hort és un espai natural de trobada, treball, experimentació i creació.

La participació dels més petits en el seu conreu resulta del tot didàctica i permet introduir temes a cavall de diversos àmbits, com el de l’educació ambiental, l’educació del consumidor, l’educació per a la salut i la formació en ciències naturals.

OBJECTIUS GENERALS
  1. Participar en activitats de grup adoptant un comportament constructiu, responsable i solidari, valorant les aportacions pròpies i les dels altres.
  2. Conèixer les feines més usuals de l’hort, conèixer també les eines que es fan servir.
  3. Realitzar determinades feines a l’hort i fer observació directa del procés de creixement de les plantes sembrades.