Escola Pia Tàrrega: Famílies - Departament Psicopedagògic

Notícies

Famílies - Departament Psicopedagògic

AJUDA A LES FAMÍLIES EN:
  • Assessorament i orientació a les famílies que ho demanen i ho necessiten.
  • Vetllar pel treball conjunt família-escola.
  • Donar suport a les famílies amb una situació sociocultural desafavorida.