Escola Pia Tàrrega: Enquestes

Notícies

Enquestes

Enquesta de Satisfacció


Alumnes sobre l'escola: Enllaç

Alumnes de 3r de Primària sobre els docents: Enllaç

Alumnes de 4t de Primària sobre els docents: Enllaç