Escola Pia Tàrrega: El nostre equip humà

Notícies

El nostre equip humà

El prestigi d’una escola rau en tenir bons mestres

El perfil de professorat i del personal d’administració i serveis està en línia amb el nostre Estil Metodològic: acollidors, pacients, empàtics, dinamitzadors i respectuosos.

Tenim un equip de persones amb experiència i en constant evolució i innovació basat en:
• La formació permanent.
• El treball en equip.
• La implicació en el projecte.
• La bona relació amb els alumnes.
• El tracte proper amb les famílies.