Escola Pia Tàrrega: Dimensió Interior, Emocional i Social

Notícies

Dimensió Interior, Emocional i Social


EDUCAR EN LA CALMA: TREBALLEM LES EMOCIONS I LA RELAXACIÓ


Quan parlem d’EDUCAR EN LA CALMA ens referim al nostre Projecte de dimensió interior, emocional i social, que pretén introduir estratègies d’interiorització i fer un treball que permeti millorar la de gestió de les pròpies emocions.


En el marc d’aquest projecte, a Infantil es treballen sistemàticament les diferents competències emocionals dedicant temps a realitzar activitats per aprendre a expressar i gestionar les emocions mitjançant la relaxació i altres estratègies. Així mateix, es promou la reflexió i la tranquil·litat les quals afavoreixen, a la vegada, en el clima d’aula, en els aprenentatges i en la convivència. Algunes dinàmiques que utilitzem, són les següents:
 • Bon dia
 • Racó de les emocions
 • Respiració conscient
 • Veu i parla
 • Visualitzacions amb música
Dins d’aquest projecte, a Primària, tenim una programació d’activitats per aprendre a expressar i gestionar les emocions amb l’ajuda de dinàmiques que afavoreixen la descoberta de la dimensió interior i la descoberta de les pròpies emocions. Algunes dinàmiques que utilitzem, són les següents:
 • Bon dia
 • Tornem a la calma, entrant de pati
 • El semàfor, per ajudar a resoldre conflictes 
 • Activitats més específiques: Visualitzacions, tècniques de relaxació,...
Amb l’alumnat de Secundària s’han programat dinàmiques específiques a les sessions de tutoria i en algunes matèries curriculars: música, educació física i cultura religiosa. 
Pretenem treballar sistemàticament les diferents competències emocionals: 
 • Consciència emocional 
 • Regulació emocional 
 • Autonomia emocional 
 • Competència social 
 • Habilitat de vida i benestar 
I posar en pràctica diverses estratègies que promoguin la interiorització, la reflexió i la tranquil•litat,... que permetran una millora en els aprenentatges i en la convivència. Per exemple: autoobservació, respiració conscient, visualització, relaxació, consciència corporal,...