Escola Pia Tàrrega: Educar en la calma: Dimensió Interior, Emocional i Social a Infantil

Notícies

Educar en la calma: Dimensió Interior, Emocional i Social a Infantil

A l’escola treballem les emocions i la relaxació des de ben petits.

Quan parlem d’EDUCAR EN LA CALMA ens referim al nostre projecte de dimensió interior, emocional i social, mitjançant el qual es pretén introduir estratègies d’interiorització i fer un treball que permeti millorar la gestió de les pròpies emocions.

En el marc d’aquest projecte, a Infantil es treballen sistemàticament les diferents competències emocionals dedicant temps a realitzar activitats per aprendre a expressar i gestionar les emocions mitjançant la relaxació i altres estratègies. Així mateix, es promou la reflexió i la tranquil·litat les quals afavoreixen, a la vegada, en el clima d’aula, en els aprenentatges i en la convivència.


Dinàmiques:
     “Bon dia”,
    racó de les emocions,
    respiració conscient,
    veu i parla,
    visualitzacions amb música, ...