Escola Pia Tàrrega: Contacte

Notícies

Contacte

Per contactar amb nosaltres pots utilitzar qualsevol d'aquestes tres vies.
tarrega@escolapia.cat https://docs.google.com/forms/d/1mf8QYsobUeD9zRZjaiBVMX6lXSsuo37j1oGERrXicrI/viewform?usp=send_form