Escola Pia Tàrrega: Aprendre a Ser i a Conviure

Notícies

Aprendre a Ser i a Conviure

Treballem els aspectes emocionals, de creixement personal i les habilitats socials, dins i fora de l’aula.

Eduquem en valors

L’educació en valors és fonamental per a la bona convivència i la construcció de la pròpia personalitat. Ho duem a terme des dels següents àmbits:

Pla d’Acció tutorial

Seguiment individualitzat de l’alumne/a.
Relació molt propera amb les famílies. Considerem fonamental per a l’èxit educatiu el triangle afectiu: mestre/a-alumne/a-pares/mares.
Activitats de desenvolupament personal i de cohesió de grup, d’auto-coneixement i convivència (resolució de conflictes, desenvolupament d’estratègies,...).
Orientació acadèmica i professional.

Des de cada àrea

Treballant i avaluant les actituds del nostre Estil Metodològic: reflexius, responsables, crítics, autònoms, respectuosos, ètics, compromesos.

Activitats de creixement personal (Pla pastoral)

Treball d’educació emocional i dimensió interior: aprendre a través del silenci i la reflexió personal.
Treball de la campanya del curs.
Celebracions familiars: mensual i en dates significatives (Nadal, Pasqua, fi de curs,...).
Grups Mou-te.

Accions de compromís amb l’entorn

Foment del voluntariat dels nostres alumnes i ex-alumnes.
Participació en activitats de la nostra ciutat.
Participació en campanyes solidàries.
Col·laboració amb Fundació Educació Solidària, Càritas Parroquial, Residència d'avis, Associació Alba, Associació Alzheimer,...