Escola Pia Tàrrega: Aprendre a Aprendre

Notícies

Aprendre a Aprendre

La nostra manera de treballar a l’aula respon a un Estil Metodològic innovador en què l’alumne/a ha d’aprendre a aprendre per tal d’afrontar el seu futur en un món en constant transformació.

Apostem per uns PROJECTES PEDAGÒGICS GLOBALS D’ESCOLA, que posin uns bons fonaments per a continuar aprenent des de P3 en endavant.

PLA LECTOR
• Maletes viatgeres
• Exploradors de llibres
• Diari de lectura
• Apadrinament lector
• Llegim +10
• Taller desdoblat de lectura a tots els cursos de Primària
• Biblioteca d’aula
• Concursos: Lectura en veu alta, Gimcana Lingüística, Frater, Coca-Cola...

MILLORA DE LA COMUNICACIÓ EN LLENGUA ESTRANGERA
• Introducció de la llengua anglesa a P3
• Grups desdoblats a tots els cursos de Primària.
• Àrea de Plàstica en llengua anglesa a Primària.
• Conversa/speaking amb una persona de parla anglesa
• Viatge de final de curs a Londres a 4t d’ESO
• Preparació per l’examen PET de Cambridge
• Oferta del francès com a segona llengua estrangera a l’ESO.
HORT ECOLÒGIC
• Sembrar, observar, experimentar...
• Educació ambiental, per a la salut i per al consumidor

NOVES TECNOLOGIES
• Projecte TAC de P3 a 4t d’ESO
• Projecte 1x1 a ESO
• Pissarres digitals interactives
• Blocs d’aula
• Informàtica
• Projectors a les aules
• Llibres digitals a ESO
• Agenda Digital

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI AQUÀTIC
Piscina dins l’horari d’Educació física, durant un trimestre, tots els cursos de l’escola.

EDUCAR EN LA CALMA
Interiorització i gestió de les emocions
• Dinàmiques sistemàtiques en les sessions de tutoria i en les diverses matèries curriculars: relaxació, respiració conscient, exercicis de visualització, expressió corporal, auto-observació,...
• Acompanyament de les entrades i sortides de l’escola amb música.

I A MÉS, DESTAQUEM...

A Infantil:
Racons d’aprenentatge
BITS d’intel·ligència
Treball per projectes
Tallers en grups flexibles de diferents edats
Convivències de dos dies

A Primària:
Projecte d’activació de la intel.ligència
Projecte interdisciplinari intercicles
Taller de lectura
Convivències de tres dies
 
A l’ESO:
Tècniques d’estudi
Observació i experimentació al laboratori
Projectes al taller de tecnologia
Convivències de tres dies