Escola Pia Tàrrega: Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 10 i 11 anys - 5è i 6è

Notícies

Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 10 i 11 anys - 5è i 6è

Personals

 • Els nois i noies de deu i onze anys tenen ganes de ser grans. No obstant, la seva actitud passa per moments de maduresa i altres d’infantilisme.
 • Igual que en anys anteriors, es troba bé amb la família i, tot i que  ja no té els pares com un ideal, passa estones agradables en companyia d’ells: en excursions, passejades, anades al cinema...
 • Aprecia tot el que és nou, és fàcil d’entusiasmar, té una gran curiositat per les coses, però bastant al marge dels estudis i àrees. Els interessos i afeccions es van delimitant segons el seu caràcter.
 • En general, els nois i noies de deu i onze anys es mostren sincers, confiats, amistosos. Saben el que està bé, encara que no sempre ho facin. 

Físiques

 • Continuen en una edat esportiva, amb necessitat de gastar energia: són, generalment, joves inquiets i moguts.
 • Les nenes canvien, però amb grans variacions individuals: algunes encara no presenten cap desenvolupament sexual i en altres ja hi és molt clarament.

Intel·lectuals

 • Aquesta edat és una època de transició en la vida escolar: acaben una etapa i en són conscients, i ja pensen molt sovint en la següent.
 • En general, és una edat fàcil de motivar. No han caigut encara en l’apatia que sorgirà dos o tres anys més tard.
 • La seva manera de pensar i de treballar és relativament concreta. Raonar de manera individual, resumir, concentrar-se, estudiar, etc., els costa bastant.
 • Es cansen fàcilment del treball personal, i sovint els costa temps desproporcionat acabar-lo.

Socials

 • La relació amb els amics i les amigues té un paper primordial en la seva vida:
  ja no els escullen simplement perquè visquin a prop, o siguin companys i companyes,  sinó que buscaran unes amistats que siguin de caràcter semblant al seu, companys/es que vulguin fer les mateixes coses que ells i tendiran a identificar-se amb un grup d’amics o amigues.  Parla de “nosaltres”, “els meus amics o les meves amigues i jo”, etc.
 • Hi ha una àmplia i fàcil acceptació d’un sexe per part de l’altre, i ja comencen els  nois a interessar-se per les noies i a l’inrevés.
 • En l’àmbit familiar, generalment:
  • Li costa relacionar-se amb els germans.
  • Evita les obligacions de casa, sovint fa com que ajuda i, si pot, carrega les feines a altres.

ACTUACIONS A CASA

Personals

 • Proporcionar un àmbit estable: horaris, entrades i sortides, hores de feina personal, de joc, de son, obligacions dins la família, etc.
 • Fer-se respectar de manera respectuosa i clara: donar les raons de perquè es prohibeix, es motiva o no es deixa fer.
 • Demostrar, a través de l’actitud i de les paraules: valoració per l’esforç, interès, afecte, etc. Tractar-los com a grans no vol dir prescindir d’un tracte afectuós.

Físiques

 • Fomentar les activitats extraescolars: esportives, afeccions, etc.
 • Sobre el creixement i diferències nois-noies, l’escola ho treballa. A casa s’ha de fer un seguiment parlant de temes de sexualitat amb espontaneïtat, claredat, i sinceritat.

Intel·lectuals

 • Necessiten treballar un temps a casa cada dia: fer deures, acabar alguna cosa que no han acabat a classe, llegir..., encara que no hem de fer de casa una segona escola.
 • La presència física dels pares en actitud d’ajudar a organitzar-se, de tant en tant, pot ser molt positiva i ajudarà a què s’organitzi millor el temps i, així, les feines no durin més del que calgui.
 • La lectura ha de ser una constant que hem d’afavorir a casa com a mitjà d’aprenentatge.

Socials

 • Crear-los–hi alguna responsabilitat dins l’àmbit familiar: ajudar en alguna cosa i que sigui sempre feina d’ells o elles.
 • Potenciar i crear les relacions amb els amics i amigues.
 • Insistir en aspectes bàsics de respecte a si mateix i als altres: “L’opinió del grup és important, però la teva també".
 • Estar “atents” als gustos que van adquirint: música, televisió, internet, ús dels diners...