Escola Pia Tàrrega: Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 9 anys - 4t

Notícies

Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 9 anys - 4t

Personals

 • No vol ser un/a nen/a petit/a , però encara no ha desenvolupat el paper de gran.
 • Li agrada decidir coses per ell/a mateix/a, igual que començar a ser ell/a mateix/a.
 • Es mostra sensible a les correccions i escolta els suggeriments que se li fan. Reacciona millor a les paraules amables i a la motivació o estímul positiu .
 • Cada dia té més autocontrol i sobretot es notarà amb les relacions socials.
 • Mostra ja tenir iniciativa pròpia i li agrada  comprovar que les seves experiències són pròpies.

Físiques

 • Tenen molta energia física, i necessiten poc estímul exterior. Com que ja tenen iniciativa s’ apuntaran a tota mena d’ activitat, de vegades massa i tot.
 • Les diferències sexuals i de caràcter ja es poden veure amb les actituds posturals.

Intel·lectuals

 • Ara és el moment de parlar d’hàbits en el treball escolar.
 • La memòria comença a exercitar-se d’una manera conscient, sistemàtica i disciplinada.
 • Després d’una activitat esportiva li costa concentrar-se, és important deixar-los una estona tranquils.
 • La seva intel·ligència evoluciona a partir de la necessitat d’ exemples concrets fins al desenvolupament de la lògica formal.

Socials

 • S'adapta al grup i li agrada molt treballar en equip, descobrir que es necessiten els uns als altres.
 • Les nenes potser són més tranquil·les i més susceptibles i, a vegades, dediquen  més temps a parlar que a jugar.
 • Als nens els agraden els grans grups d’ amics, pels jocs o esports, en canvi les nenes ja comencen a funcionar amb l’ amiga íntima o amb el petit grup.

ACTUACIONS A CASA

Personals

 • Deixar que expressin les seves idees, els seus gustos i desitjos, i tenir amb ells una actitud de reflexió on puguem donar la nostra opinió a l’igual que la seva.
 • Quan facin alguna cosa els hi hem de recordar:  “segur que tindràs temps?” , “t’agradaria que t’ho fessin a tu?”... . 
 • Cal que sigui capaç de pensar i ser conseqüent amb allò que fa, d’aquesta manera se li anirà formant la responsabilitat i la voluntat.
 • Frenar l’ús de la televisió, o dels videojocs, i trobar el programes adequats.

Físiques

 •  Hem de procurar que esdevinguin constants amb els esports ja sigui motivant-los o exigint-los.

Intel·lectuals

 • Control del temps que dediquen a fer els deures a casa. Organitzar el temps lliure.
 • Potenciar la motivació i la il·lusió pel treball, la sensibilitat i la creativitat.

Socials

 •  Aprofitar situacions socials com per exemple: viatges, dinars..., per reforçar conductes positives o desitjades.
 • Se li pot demanar col·laboració diària a casa, responsabilitzar-los d’alguna cosa concreta.
 • És una etapa on hi sol haver una bona comunicació amb els pares. Pares que també han de ser comunicatius amb els fills.