Escola Pia Tàrrega: Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 6 anys - 1r

Notícies

Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 6 anys - 1r

Personals
 • Un/a nen/a de 6 anys és molt sensible a l’actitud de l’adult, necessita la seguretat, l’afecte i comprensió dels seus pares i professors. Es mostra insegur/a, canviant, sensible,....
 • El món gira al seu entorn, reclama sovint la nostra atenció i dedicació , i es mostra gelós quan la nostra atenció es dirigeix a un altre company, germà,...
 • En algunes ocasions, es comporta de manera inestable, plora i riu amb facilitat, s’enfada per res, es mostra tossut/da. La reflexió dels adults li dura pocs minuts.
 • És molt important en aquesta edat l’adquisició dels hàbits de treball, la neteja personal.

Físiques

 • En el pla motriu, la seva activitat és constant, es mou i canvia de joc o activitat sense parar.
 • Aconsegueix conductes bàsiques en  la coordinació de moviments en la coordinació oculomotriu.

Intel·lectuals

 • L’activitat escolar és atractiva per a un nen/a de 1r, perquè ja se sent més gran i a la vegada una mica més integrat en el món dels adults. Però també es mostra atemorit/da vers l’aprenentatge i el control constant del seu comportament.
 • El seu desenvolupament intel·lectual s’inicia al raonament lògic, però el seu aprenentatge encara necessita de l’experimentació activa i manipulativa, partint sempre d’activitats concretes i properes.
 • En el treball escolar s’han de donar pautes clares i concretes i respon millor a l’estimulació i a la valoració que no al càstig.
 • Als 6 anys l’aprenentatge de la lectoescriptura és bàsic, moltes activitats que es fan a l’escola van encaminades a l’adquisició i la consolidació d’aquest aprenentatge.

Socials

 • Als 6 anys el joc col·lectiu és desorganitzat i desordenat.
  Comença a sorgir entre ells/es la figura “ del líder”.
  Els seus jocs moltes vegades, són imitatius, juguen a senyoretes, representen personatges de sèries televisives, esportistes famosos....

ACTUACIONS A CASA

Personals

 • És important un bon ambient, una bona relació afectiva perquè ell/a se senti motivat/da. No s’ha de sentir jutjat/da només pels resultats obtinguts, sinó que s’ha de sentir valorat/da i estimat/da pel que és, i al mateix temps, cal ajudar-lo/a a superar i vèncer les petites dificultats.
 • Els pares han de mostrar una actitud ferma i segura. Quan es prengui una decisió, cal haver-la pensat, meditat, i a vegades, pactat i dur-la a terme fins al final.
 • Davant d’un comportament inadequat, cal buscar el moment oportú, parlar-ne i fer-los reflexionar, de vegades ens precipitem, els imposem els càstigs desmesurats que després no complim del tot.
 • Han d’entendre que no sempre s’aconsegueix el que desitgen, ni en el moment en què ho desitgen.

Físiques

 • Per la hiperactivitat típica de l’edat necessiten uns límits. Evitar el descontrol, els crits,....
 • Organitzar les activitats del nen/a marcant un temps per cada cosa: jugar, fer els deures, llegir, mirar la televisió,...

Intel·lectuals

 • Interessar-se per les activitats que ha fet a l’escola.
 • Potenciar, llegint amb ell/a, escoltant-lo quan llegeix, llegir un conte,....
 • Valorar tot allò que ha après i estimular-lo/a a seguir endavant.
 • No dramatitzar les petites dificultats inicials, parlar-ne i intentat buscar solucions.

Socials

 • Observar la integració del nen/a al grup classe, potenciar l’amistat amb els companys per tal que se senti estimat/da i valora/da.
 • La bona relació família- escola és bàsica i imprescindible per aconseguir la formació integral del nen/a.