Escola Pia Tàrrega

Des de l’any 1884, l’Escola Pia és present a la ciutat de Tàrrega.

Forma part d’Escola Pia Catalunya, una gran institució referent en el món educatiu que compta amb 20 centres a tota Catalunya.

Oferta Educativa

Dels 3 als 16 anys

Projecte educatiu

DESPERTEM EL TALENT DELS NOSTRES ALUMNES

Caràcter propi

Som una escola al servei de les famílies en la construcció de persones lliures, competents i compromesos amb l’educació i amb el territori, en sintonia amb el projecte educatiu de l’Escola Pia Catalunya (EPC).

Formar part d’una institució  referent en el món educatiu, ens permet crear xarxes entre professionals molt diversos, multiplicant exponencialment els recursos i les bones pràctiques pedagògiques.

Volem que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans capaços de millorar el món i amb un profund respecte per les persones i l’entorn.

Potenciem l’educació en valors com un dels eixos importants de la formació integral que ofereix l’escola mitjançant l’acció tutorial i pastoral, formació dels delegats, activitats solidàries des de diferents àrees, campanyes i voluntariat.

Llegir més

Visita les nostres instal·lacions

Responent a una demanda de la ciutat, l’escola Pia Tàrrega s’instalà a l’antic convent de la Mercè. Durant més de 125 anys  hem estat al servei de l’educació de nens i joves de la ciutat i de la comarca. I, en ple segle XXI, continuem fidels a aquest esperit de formar persones lliures i autònomes perquè, d’una manera crítica, puguin viure en comunitat i intervenir de manera compromesa en la construcció del món.

Protecció al menor

Des de l’any 2012 disposem del document de Protecció del Menor de l’Escola Pia de Catalunya , actualitzat segons la legislació vigent.

Per tal de desplegar el que preveu aquest document i de gestionar qualsevol incidència, actual o passada, disposem de l’adreça bustiadelmenor@tarrega.epiaedu.cat oberta a tothom.

Cada cas serà gestionat per la Comissió de Protecció del Menor de l’Escola Pia de Catalunya que donarà resposta al remitent, emprendrà les accions oportunes i en farà el seguiment.

Tríptic informatiu