Escola Plurilingüe

Apostem per una formació plurilingüe i pluricultural que possibiliti la mobilitat dels estudiants en el futur