Aquest any en el marc de la celebració del Dia Escolar per la No Violència i la Pau hem posat de relleu els valors, actituds i comportaments que reflecteixen el respecte a la vida, a l’ésser humà i la seva dignitat; que mostren el rebuig a la violència en totes les seves formes i l’adhesió als principis de llibertat, justícia, respecte i solidaritat. Tots aquest elements són els que vàrem treballar de manera transversal a tots els cicles educatius de l’escola.