Aquest curs oferim la possibilitat d’estudiar, a través de l’organització nord-americana Academica Corporation, el Batxillerat Diploma Dual adreçat a l’alumnat que cursa 3r d’ESO durant aquest curs 2021-2022.

El programa consisteix a cursar, de manera simultània, el batxillerat espanyol de forma presencial i l’estatunidenc de forma virtual, obtenint així la doble titulació. A la nostra Escola, el programa s’inicia a tercer d’ESO i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida automàticament en aprovar els crèdits del batxillerat espanyol.

Atès que aquest és un programa que requereix un alt grau de compromís i esforç personal, l’alumnat participant ha hagut de passar una doble selecció: Obtenir una qualificació d’assolit notablement en la matèria d’anglès en els cursos anteriors, i en una segona fase, el mes de setembre, superar una prova de nivell d’anglès realitzada per l’organització Academica.

Enhorabona als seleccionats!