Escola Pia Tàrrega: Preinscripció escolar curs 2019-2020

Notícies

Per consultar els llistats de preinscripcions aquí

dimarts, 19 de març de 2019

Preinscripció escolar curs 2019-2020


El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris. En el darrer curs, TOTS els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ a P3 HAN ESTAT ADMESOS.

A la sol·licitud de preinscripció heu d’informar d’una adreça de correu electrònic i rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d’identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet. El missatge s’envia quan la consulta de les llistes està disponible. En el cas que no el rebeu, es recomana que comproveu que no ha quedat identificat com a correu brossa pel vostre servidor.

El calendari de presentació de sol·licituds és el següent:

Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria: del 29 de març al 9 d’abril de 2019.

Les sol·licituds es poden fer efectives tant a la nostra escola com a la Oficina Municipal d'Escolarització situada a l'Ajuntament de Tàrrega.

A continuació us passem els enllaços del Departament d'Educació de la Generalitat en relació a les Preinscripcions pel proper curs:


www.escolapia.cat